Skoči na glavno vsebino

Prehrana

Prijava na šolsko prehrano 

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:  

  • praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma  
  • kadarkoli med šolskim letom.  

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki jo dobijo starši pri šolski svetovalni delavki. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.  

 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom  

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi, lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane.  

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo: 

  • osebno v tajništvu šole, 
  • preko eAsistenta, 
  • po telefonu na številko: 05 673 11 54 ali 

 

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi: 

  • vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 8.30, 
  • kosilo pa lahko isti dan do 8.30. 

 

V primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti delovni dan, in sicer do 8.30. 

Šola odjavi posamezni obrok šolske prehrane za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri: 

  • športnih,  
  • kulturnih in  
  • drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole.  

 

OBRAZCI


DOKUMENTI


JEDILNIK


TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

tradicionalni-slovenski-zajtrk-projekt2


ZELENI PONEDELJEK

zeleni-ponedeljek-projekt2

(Visited 2.482 times, 1 visits today)
Dostopnost