Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Včasih se zgodi, da je otroka strah, da ni kos šolskemu delu in se ne počuti uspešnega. Prihaja v spor z učitelji in sošolci, ima težave doma ali sam s seboj. Lahko pa si samo želi pogovora in potrebuje nekoga, da mu prisluhne in ga podpre. Pri tem se lahko obrne na šolsko svetovalno delavko.

Svetovalna delavka se z malimi šolarji in njihovimi starši sreča že ob vpisu v prvi razred in svetuje staršem pri vključevanju otrok v šolsko okolje, spremlja prilagajanje otrok v oddelku in njihov napredek pri šolskem delu. Na predlog učiteljev in staršev spremlja učence, ki imajo različne težave, učne ali psihosocialne narave, in potrebujejo posebno pomoč, pozornost in podporo. Nudi pomoč učencem pri oblikovanju učnih navad in ustreznih metod učenja. Koordinira postopke načrtovanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, individualno in skupinsko pomoč za učence z učnimi težavami in dodatno strokovno pomoč za učence priseljence.

Učencem, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, svetuje pri karierni orientaciji in pri izbiri ustreznega srednješolskega programa.

Zavzema se za različne oblike sodelovanja s starši, in sicer preko individualnih razgovorov in svetovanja ali pa z organizacijo predavanj in delavnic za starše. Za učence organizira preventivne programe.

 

 

(Visited 1.685 times, 1 visits today)
Dostopnost